Đồng chí Đặng Việt Dũng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

579


30-11--0001

<p>&#160;</p>

solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:

CÁC TIN KHÁC