ĐOÀN GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ LÀM VIỆC VỚI UBND QUẬN LIÊN CHIỂU

927

Lương Xuân Bá
11-09-2018

Sáng ngày 11/9/2018 Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND thành phố có buổi làm việc với UBND quận Liên Chiểu về tình hình thực hiện công tác sử dụng, tinh giản biên chế công chức giai đoạn 2015 - 2018; đồng chí Phan Thanh Long, Trưởng ban Pháp chế, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

     Theo báo cáo của UBND quận Liên Chiểu, công tác sử dụng, tinh giản biên chế công chức giai đoạn 2015 - 2018 của quận cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật về sử dụng, tinh giản biên chế công chức. Tính đến thời điểm báo cáo, số lượng biên chế, lao động trong chỉ tiêu được phân bổ cho quận là 97 người, số lượng biên chế, lao động trong chỉ tiêu hiện có là 93 người; UBND quận đã xây dựng, sắp xếp vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức phù hợp với Đề án vị trí việc làm đã được UBND thành phố phê duyệt; thực hiện tinh giản 18 biên chế hành chính và sự nghiệp công lập theo Đề án tinh giản biên chế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tuy vậy, công tác quản lý biên chế còn chưa chặt chẽ, dẫn đến việc phân bổ biên chế chưa đảm bảo cân đối, phù hợp giữa các cơ quan, đơn vị; việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức hằng năm còn mang tính hình thức; kết quả thực hiện tinh giản biên chế chưa thực sự đạt mục tiêu mong muốn, chưa giảm được những người cần giảm.

     Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Thanh Long, Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được và đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND quận trong chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện công tác sử dụng, tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2018; đồng chí cũng đề nghị UBND quận quan tâm thực hiện rà soát, xác định rõ một số vị trí, cơ cấu ngạch công chức để luân chuyển, sử dụng phù hợp; giải quyết xong số hợp đồng lao động hành chính ngoài chỉ tiêu trong năm 2018; việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức hằng năm cần đảm bảo khách quan, thực chất hơn nhằm sàng lọc, phân loại làm căn cứ, thước đo để thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

CÁC TIN KHÁC