Đoàn giám sát làm việc với Sở Y tế thành phố

120

Nguyễn Thị Thảo
30-01-2018

     Sáng ngày 05/6/2015, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố do Ban Văn hóa-Xã hội chủ trì đã có buổi làm việc với Sở Y tế về nội dung giám sát chuyên đề “Tình hình hoạt động của các trạm y tế xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

     Theo báo cáo của Phó Giám đốc Sở Nguyễn Út, trên địa bàn thành phố có 56 Trạm Y tế xã, phường; 392 giường bệnh; 365 cán bộ, nhân viên y tế và 25 bác sĩ. Tổng số thẻ đăng ký khám bệnh ban đầu tại các trạm y tế là 276.040 thẻ, số lượt khám chữa bệnh tại các trạm y tế là 484.211 lượt, tỉ lệ bình quân chuyển viện lên tuyến trên tại các trạm là 21,4%. Tổng số kinh phí UBND các phường, xã cấp cho các Trạm y tế hằng năm hơn một tỉ đồng và tổng số kinh phí do các Trung tâm y tế quận, huyện cấp cho các Trạm y tế hơn 12 tỉ đồng.
      Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Y tế đề nghị thành phố quan tâm bổ sung chỉ tiêu biên chế lao động về các trạm y tế để góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; tiếp tục huy động các nguồn lực nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế cho các trạm y tế xã, phường đảm bảo các yêu cầu về Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020; có chế độ chính sách đào tạo, tập huấn đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng cộng tác viên dân số - sức khỏe…
                                                                                                                                                                                           Nguyễn Thị Thảo

CÁC TIN KHÁC