Đoàn Giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố làm việc với phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải Châu

78

Lê Bích Lãnh
29-01-2018

    Sáng ngày 03/5/2013, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố về tình hình triển khai thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã làm việc với lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải Châu. Đồng chí Vũ Hùng - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố chủ trì, tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố và lãnh đạo UBND quận Hải Châu. 

    Tại buổi giám sát, đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận báo cáo những thành tích đạt được trong những năm qua về công tác xã hội hóa giáo dục, một số chỉ tiêu cơ bản hoàn thành theo Chương trình hành động của Thành Ủy, Nghị quyết của HĐND thành phố, Quyết định của UBND thành phố như: Tỉ lệ học sinh Mầm non học ngoài trường công lập đạt hơn 60%, tỉ lệ học sinh Tiểu học học ngoài trường công lập đạt 5,77%... Bên cạnh đó, phòng Giáo dục và Đào tạo quận có kiến nghị thành phố dành quỹ đất để đầu tư Trường Mầm non trên địa bàn phường Hòa Thuận Tây, xây dựng Trường THCS tại phường Hòa Cường Nam, đề án tách Trường Tiểu học Phù Đổng nhằm tránh tình trạng quá tải…

    Trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận một số kiến nghị, đề xuất của đơn vị để báo cáo Thường trực HĐND thành phố trước khi trình tại kỳ họp HĐND sắp tới.

                                                                                                                                                                                                    Lê Bích Lãnh

CÁC TIN KHÁC