Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND thành phố làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

1287

Hồ Thị Minh Hiếu
05-10-2021

     Sáng ngày 05/10/2021, Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND thành phố về “Quản lý, sử dụng biên chế công chức hành chính của thành phố Đà Nẵng” có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng chí Huỳnh Bá Cử, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố, thành viên Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

     Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Xây dựng báo cáo về tình hình quản lý và sử dụng biên chế tại cơ quan. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường hiện có tổng biên chế công chức của năm 2021 là 56 công chức và 03 Hợp đồng 68. Đối với Sở Xây dựng, biên chế hành chính được giao là 65 biên chế và 02 Hợp đồng 68, số lượng biên chế hiện nay của Sở là 57 công chức, trên cơ sở hướng dẫn của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức tại các sở, ban ngành và UBND quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng, Sở Xây dựng đã ban hành Thông báo về việc tuyển dụng công chức hành chính tại Sở Xây dựng đối với 08 chỉ tiêu biên chế còn lại.

     Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Sở đều cho rằng, với khối lượng nhiệm vụ và chỉ tiêu biên chế công chức giao trên, các Sở đang gặp khó khăn rất lớn về nguồn nhân lực để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ cũng như đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo thành phố giao. Từ những khó khăn này, lãnh đạo các Sở đề xuất việc giao chỉ tiêu biên chế cần phải có tiêu chí cụ thể, tránh tình trạng mang tính bình quân giữa các cơ quan.

     Kết luận tại các buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Bá Cử, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố, thành viên Đoàn giám sát chia sẻ những khó khăn, bất cập hiện nay của các Sở và ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt của  các Sở trong thời gian qua; đồng thời tiếp thu những kiến nghị, đề xuất để Đoàn giám sát tổng hợp, hoàn thiện báo cáo trình HĐND thành phố tại kỳ họp cuối năm 2021.

CÁC TIN KHÁC