Đề nghị xem xét giải quyết chế độ phụ cấp thâm niên cho giáo viên mầm non

103

Nguyễn Thị Thảo
30-01-2018

     Sáng 20/6, Thường trực và Ban Văn hóa-Xã hội đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 của ngành.

     Theo báo cáo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Trung Chinh, mạng lưới trường lớp năm học 2013-2014 trên địa bàn thành phố tiếp tục phát triển theo cơ cấu hợp lí giữa các ngành học, cấp học theo Đề án Quy hoạch phát triển ngành GD&ĐT thành phố đến năm 2020 đã được phê duyệt. Công tác phổ cập giáo dục đúng độ tuổi bậc tiểu học, trung học cơ sở được duy trì, 100% xã, phường đảm bảo duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, giáo dục THCS đúng độ tuổi và có 56/56 xã, phường đạt chuẩn phổ cập bậc trung học. Năm học 2013-2014, toàn thành phố có 127/332 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia, tăng 7 trường so với năm học trước. Tỉ lệ học sinh giỏi bậc tiểu học đạt 65,87%, 21,96% học sinh khá và 11,71% học sinh trung bình; tỉ lệ học sinh giỏi bậc trung học cơ sở đạt 34,72%, 32,78% học sinh khá, 28,08% học sinh trung bình, 4,07% học sinh yếu và 0,35% học sinh kém. Tỉ lệ học sinh giỏi bậc trung học phổ thông đạt 8.0%, 38.4% đạt loại khá, 45,4% trung bình, 7,9% học sinh yếu và 0,3% học sinh kém. Tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, toàn thành phố đạt 59 giải, 17 giải tại kỳ thi Giải toán trên máy tính Casio-Vinacal và nhiều huy chương tại kỳ thi Olympic truyền thống 30-4, Olympic tiếng Anh…Kết quả kỳ thi tốt nghiệp năm học 2013-2014 đối với trung học phổ thông có 10609/10780 học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 98,41%; đối với giáo dục thường xuyên có 991/1135 học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 87,31%.
          Tại buổi làm việc, nhiều đại biểu HĐND có ý kiến trao đổi về giải pháp đảm bảo học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày vào năm 2015-2016 trong đó chú trọng đến công tác xúc tiến đầu tư xây dựng cơ bản mạng lưới trường lớp trên địa bàn quận, huyện; về mục tiêu hướng đến của trường phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Riêng về vấn đề chế độ phụ cấp thâm niên cho giáo viên mầm non, đại biểu HĐND thành phố yêu cầu Sở GD&ĐT rà soát lại những cơ sở pháp lý để đề nghị HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp HĐND sắp đến.

                                                                                                                                                                                   Nguyễn Thị Thảo
 

CÁC TIN KHÁC