Đề nghị thành phố quan tâm bổ sung biên chế cho Bệnh viện Ung bướu

125


30-01-2018

     Sáng ngày 4/11/2015, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND thành phố đã có buổi làm việc với Sở Y tế thành phố về tình hình hoạt động của ngành trong năm 2015.

     Theo báo cáo của Giám đốc Sở Y tế Ngô Thị Kim Yến, trong 10 tháng đầu năm 2015, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố tương đối ổn định, chưa xảy ra dịch trên quy mô lớn và vẫn trong tầm kiểm soát của ngành y tế. Công tác thanh, kiểm tra an toàn thực phẩm được thực hiện thường xuyên, liên tục. Về công tác khám chữa bệnh trong 9 tháng đầu năm 2015, số lượt khám bệnh trên địa bàn thành phố đạt 2.402.556 lượt, tăng 3,21% so với cùng kỳ năm 2014; tỷ lệ bệnh nhân điều trị nội trú tuyến thành phố ngoại tỉnh chiếm 35,35 % với chất lượng khám chữa bệnh ngày một nâng cao, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ y tế không ngừng được nâng lên. Tiếp tục duy trì và mở rộng bảo hiểm y tế toàn dân với tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 94,2 %.  Hoạt động của Bệnh viện Ung bướu sau gần 2 tháng đi vào hoạt động đã từng bước đi vào ổn định về bộ máy tổ chức, hoạt động khám chữa bệnh ngày càng có hiệu quả với tổng số lượt khám bệnh: 4.468 lượt; tổng số bệnh nhân điều trị nội trú:1.626 bệnh nhân; công suất sử dụng giường bệnh đạt 121,7 %  và tăng gấp 2 lần so với tháng 8/2015.

     Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Y tế đề nghị thành phố quan tâm đến việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đã được đầu tư để đảm bảo sự ổn định cơ sở vật chất cho các Trạm y tế cũng như trang bị mới các trang thiết bị y tế cơ bản theo Bộ tiêu chí mới ban hành năm 2014 của Bộ Y tế. Có chính sách hỗ trợ cho bác sỹ làm việc tại Trung tâm Y tế Hòa Vang vì hiện nay thu hút các Bác sỹ về TTYT Hòa Vang rất khó khăn và bổ sung biên chế lao động cho Bệnh viện Ung bướu.

                                                                                                                                                                                                   Nguyễn Thị Thảo

CÁC TIN KHÁC