Đề nghị sớm triển khai giải quyết 900 hộ người có công có nhà ở xuống cấp trên địa bàn thành phố

94

Nguyễn Thị Thảo
29-01-2018

     Chiều 19/2, Ban Văn hóa-Xã hội đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai chuyên đề giám sát tình hình triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động thuộc diện di dời, giải tỏa, thu hồi đất sản xuất trên địa bàn thành phố và vấn đề triển khai giải quyết 900 hộ người có công có nhà ở xuống cấp cần hỗ trợ sửa chữa theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố tại cuộc họp giao ban tuần ngày 17/2/2014 của Thường trực và các Ban HĐND thành phố.

     Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở LĐTB và XH cơ bản thống nhất với Ban VH-XH về nội dung chuyên đề giám sát, đề nghị điều chỉnh bổ sung thêm một số địa phương cần giám sát thực tế như Hòa Hiệp Nam, Hòa Xuân cũng như một số đơn vị doanh nghiệp phát triển lao động nghề bền vững như nghề may ở Hòa Quý, nghề trồng nấm ở Hòa Tiến…

     Về vấn đề triển khai giải quyết 900 hộ người có công có nhà ở xuống cấp cần hỗ trợ sửa chữa, trong năm 2013 đã triển khai giải quyết được gần 100 hộ, hơn 800 hộ còn lại Sở LĐTB và XH đang lên kế hoạch rà soát lại thực tế và có báo cáo cụ thể với UBND thành phố để đề xuất kinh phí tiếp tục thực hiện.

     Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo Ban VH-XH tiếp thu những ý kiến đóng góp của lãnh đạo Sở LĐTB và XH vào nội dung chuyên đề giám sát; đồng thời sẽ xin ý kiến Thường trực HĐND thành phố đôn đốc UBND thành phố sớm triển khai giải quyết hơn 800 hộ người có công có nhà ở xuống cấp cần hỗ trợ sửa chữa trong thời gian sắp đến.

                                                                                                                                                                                                         Nguyễn Thị Thảo

CÁC TIN KHÁC