Đề nghị có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham gia dạy nghề và giải quyết việc làm

127

Nguyễn Thị Thảo
30-01-2018

     Thực hiện nội dung chương trình giám sát 6 tháng cuối năm và chuẩn bị báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa IX, sáng 13/7, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố đã có buổi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016, trong đó tập trung một số nội dung về triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố.

     Theo báo cáo của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Thanh Hưng, trong 6 tháng đầu năm Sở đã triển khai giải quyết việc làm cho 17.100 lao động, đạt 53,44% kế hoạch năm; tổ chức tuyển sinh và dạy nghề cho 18.579 người đạt 202,10% so với cùng kỳ năm 2015; số hộ thoát nghèo ước 3.334/4.600 hộ đạt 72,48% kế hoạch; việc sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố đến nay đã thực hiện 1.331 nhà; đã tiếp nhận đưa vào cắt cơn cai nghiện cho 326 người nghiện, giải quyết cho về cộng đồng 281 người và tính đến thời điểm hiện tại, Trung tâm Giáo dục - dạy nghề 05-06 đang quản lý, cai nghiện, giáo dục, dạy nghề cho 584 học viên….

     Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị thành phố tăng cường các biện pháp xử lý đối với các đối tượng lang thang xin ăn, bán hàng rong. Cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham gia dạy nghề và giải quyết việc làm cũng như có kế hoạch bố trí vốn ngân sách để triển khai công tác xây dựng, sửa chữa nhà cho gia đình chính sách trong năm 2017.

                                                                                                                                                                                               Nguyễn Thị Thảo

CÁC TIN KHÁC