Đề nghị có chính sách hỗ trợ các mô hình dạy nghề và giải quyết việc làm tại chỗ

100

Nguyễn Thị Thảo
30-01-2018

     Chiều 22/4, Đoàn giám sát của HĐND thành phố đã có buổi làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình triển khai công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, lao động di dời, giải tỏa, thu hồi đất sản xuất trên địa bàn thành phố giai đoạn 2010-2013.

     Theo báo cáo của giám đốc Sở LĐTB&XH, số lượng đào tạo nghề, chất lượng đào tạo cho lao động nông thôn, lao động thuộc diện di dời, giải tỏa thu hồi đất sản xuất ngày càng được nâng lên; kết quả qua 4 năm từ 2010-2013, đã tuyển sinh đào tạo nghề cho 7.764 lao động, trong đó có 1.396 lao động thuộc diện di dời, giải tỏa thu hồi đất sản xuất  với các ngành nghề phục vụ cho phát triển du lịch của thành phố như nấu ăn, lễ tân, trồng và chế biến nấm ăn…; tỷ lệ lao động được giải quyết việc làm trung bình qua các năm chiếm tỷ lệ trên 80%.

     Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở LĐTB&XH đề xuất đoàn giám sát của HĐND thành phố quan tâm đến các vấn đề có chính sách hỗ trợ cho các cơ sở dạy nghề; định hình các vùng chuyên canh vì đây là cơ sở dự báo ngành nghề và lao động, đặc biệt là có chính sách hỗ trợ cho các mô hình dạy nghề và giải quyết việc làm tại chỗ.

                                                                                                                                                                                                 Nguyễn Thị Thảo

CÁC TIN KHÁC