Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đại biểu dân cử

1429

HỒNG QUÂN
14-06-2022

Đó là phát biểu của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào sáng 14-6.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu HĐND thành phố trong việc tham gia cho ý kiến đối với các vấn đề tại kỳ họp lần này.

Đồng thời, đề nghị Tổ thư ký, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố và các Ban của HĐND thành phố khẩn trương hoàn chỉnh các nghị quyết và các hồ sơ, thủ tục liên quan để trình ký ban hành ngay sau Kỳ họp, nhất là hoàn thành Nghị quyết về việc cam kết bố trí đủ vốn ngân sách địa phương tham gia thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B (đoạn qua địa phận thành phố Đà Nẵng), báo cáo Bộ Giao thông vận tải trước ngày 15-6-2022.

Để chuẩn bị chu đáo nội dung Kỳ họp  thứ 7 của HĐND thành phố ( dự kiến tiến hành vào đầu tháng 7), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị UBND thành phố và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, gửi tài liệu đến Thường trực HĐND thành phố đảm bảo theo thời gian yêu cầu.

Ngoài ra, giao các Ban của HĐND thành phố chủ động giám sát, thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp, báo cáo Thường trực HĐND thành phố; đề nghị UBMTTQ Việt Nam phối hợp với Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND thành phố triển khai thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp theo Luật định và đảm bảo theo thời gian yêu cầu. Đảm bảo quy trình lấy ý kiến cử tri, nhân dân đối với một số nội dung trước Kỳ họp HĐND thành phố theo quy định.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, qua sự việc bãi miễn đối với Phó Chủ tịch HĐND, Thường trực HĐND thành phố đã rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác cán bộ. Đồng thời, đề nghị các cán bộ đảng viên, các đại biểu HĐND thành phố phải chú ý giữ gìn, gương mẫu trong sinh hoạt cá nhân, nhất là đề cao trách nhiệm nêu gương của người đại biểu dân cử đối với trọng trách được nhân dân giao phó.

Tại Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào sáng 14-6, HĐND thành phố đã thông qua: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về việc cam kết phân bổ nguồn vốn ngân sách địa phương tham gia thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B (đoạn qua thành phố Đà Nẵng); Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu liên hợp thể dục thể thao Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, tỉ lệ 1/2.000. Đồng thời, thông qua Nghị quyết về bãi nhiệm Phó Chủ tịch HĐND thành phố và bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Minh Trung.

HỒNG QUÂN

CÁC TIN KHÁC