ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CÁC THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

916

Trần Mỹ Quyên
13-08-2018

Vào chiều ngày 07/8/2018, Thường trực HĐND thành phố tổ chức buổi làm việc với Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Ông Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì buổi làm việc. Tham dự có Trưởng Ban Đô thị HĐND, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND và Chánh Văn phòng HĐND thành phố. Về phía Đại học Đà Nẵng có PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, PGS.TS Ngô Văn Dưỡng, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng và Trưởng các Ban, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng của Đại học Đà Nẵng.

    Tại buổi làm việc, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng  báo cáo những công việc Đại học Đà Nẵng đã triển khai, thực hiện theo Thông báo số 149/TB-VPCP ngày 21/3/2017 của Văn phòng Chính phủ về nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Đại học Đà Nẵng cũng như phản ánh một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai liên quan đến Dự án Khu đô thị Đại học Đà Nẵng như: Dự án có quy mô lớn, phức tạp do quy hoạch treo nhiều năm; nhu cầu vốn lớn; các thủ tục chậm do liên quan đến nhiều Bộ, ngành và hai địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng; một số cán bộ trong Ban Chuẩn bị Dự án của Đại học Đà Nẵng còn thiếu kinh nghiệm nên tiến độ triển khai dự án còn chậm…; qua đó kiến nghị Thường trực HĐND thành phố quan tâm, có ý kiến với các ngành chức năng phối hợp, giúp Đại học Đà Nẵng trong công tác chuẩn bị và triển khai đầu tư Dự án Khu đô thị Đại học Đà Nẵng.  

     Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đề nghị Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng chủ động, tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm liên quan đẩy nhanh hơn nữa tiến độ triển khai các thủ tục, nội dung, công việc liên quan đến Dự án Khu đô thị Đại học Đà Nẵng. Đồng thời, trong tháng 8/2018 Thường trực HĐND thành phố sẽ làm việc  với UBND thành phố và các ngành chức năng về Dự án này.

CÁC TIN KHÁC