Đẩy mạnh tuyên truyền điều trị nghiện bằng thuốc Methadone

64

Nghi Thảo
29-01-2018

     Sáng ngày 5/9, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố đã có buổi làm việc với Cơ sở điều trị Methadone số 1. Theo báo cáo của ông Huỳnh Văn Chi, Trưởng Cơ sở 1, hiện nay, Cơ sở đang quản lý 130 bệnh nhân, trong đó có 104 bệnh nhân đang trong giai đoạn duy trì, 17 bệnh nhân trong giai đoạn ổn định và 9 bệnh trong giai đoạn dò liều.

     Tại Cơ sở 1 hiện có 9 bệnh nhân nhiễm HIV chiếm 6,9%, đây là số bệnh nhân nhiễm trước khi vào Chương trình điều trị. Tình hình sức khỏe bệnh nhân tham gia điều trị tại Cơ sở 1 đều tăng cân sau 1 tháng điều trị, bệnh nhân ổn định sức khỏe chiếm 85%; đặc biệt bệnh nhân sau thời gian điều trị đã có nhiều cải thiện, hòa đồng, vui vẻ hơn trong mối quan hệ với gia đình, xã hội. Được biết hiện tại, tình hình cơ sở vật chất của Cơ sở 1 thiếu thốn, không đủ phòng làm việc cho nhân viên, không có phòng họp bệnh nhân để giáo dục nhóm, tư vấn nhóm cho bệnh nhân, thiếu nhà vệ sinh. Kết luận tại buổi làm việc, ông Vũ Hùng, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố đánh giá cao việc cải tiến quá trình tiếp nhận bệnh nhân đến cai nghiện bằng thuốc Methadone cũng như việc đảm bảo an ninh trật tự của Cơ sở 1; tuy nhiên, với số lượng bệnh điều trị hiện tại chưa nhiều, đề nghị Cơ sở 1 và các ngành chức năng liên quan cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền việc cai nghiện bằng thuốc Methadone.

                                                                                                                                                                                                        Nghi Thảo

CÁC TIN KHÁC