Danh sách 52 đại biểu trúng cử HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

1213


01-06-2021

Sáng 31-5, theo thẩm quyền, Ủy ban bầu cử thành phố công bố danh sách 52 đại biểu trúng cử HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 theo Quyết định số 156/QĐ-UBBC ngày 31-5-2021 của Ủy ban bầu cử thành phố. Danh sách 52 đại biểu HĐND thành phố khóa X, cụ thể như sau:

Đại biểu trúng cử Đơn vị bầu cử số 1 (Phường Hòa Thuận Tây, phường Hòa Cường Bắc, phường Hòa Cường Nam) gồm: Lê Trung Chinh; Nguyễn Văn Hùng; Lê Văn Dũng.

Đại biểu trúng cử Đơn vị bầu cử số 2 (Phường Phước Ninh, phường Hòa Thuận Đông, phường Nam Dương, phường Bình Hiên, phường Bình Thuận) gồm: Nguyễn Mạnh Dũng; Trần Nguyễn Minh Thành; Vũ Quang Hùng.

Đại biểu trúng cử Đơn vị bầu cử số 3 (Phường Thanh Bình, phường Thuận Phước, phường Thạch Thang, phường Hải Châu I, phường Hải Châu II) gồm: Nguyễn Minh Huy; Nguyễn Thành Tiến; Lương Công Tuấn; Hoàng Thị Thu Hương.

Đại biểu trúng cử Đơn vị bầu cử số 4 (Phường Chính Gián, phường Vĩnh Trung, phường Thạc Gián) gồm: Lê Thị Mỹ Hạnh; Đoàn Ngọc Chung; Nguyễn Đình Tuấn.

Đại biểu trúng cử Đơn vị bầu cử số 5 (Phường Tam Thuận, phường Thanh Khê Đông, phường Xuân Hà, phường Tân Chính) gồm: Lê Tùng Lâm; Võ Tín; Phan Thị Tuyết Nhung.

Đại biểu trúng cử Đơn vị bầu cử số 6 (Phường Thanh Khê Tây, phường An Khê, phường Hòa Khê) gồm: Nguyễn Lê Mậu Cường; Đoàn Duy Tân; Trương Minh Hải.

Đại biểu trúng cử Đơn vị bầu cử số 7 (Phường Hòa Khánh Nam, phường Hòa Minh) gồm: Trần Phước Sơn; Phan Văn Dũng; Phan Thanh Long; Lê Kim Anh.

Đại biểu trúng cử Đơn vị bầu cử số 8 (Phường Hòa Hiệp Bắc, phường Hòa Hiệp Nam, phường Hòa Khánh Bắc) gồm: Lê Văn Nghĩa; Võ Công Chánh; Trần Vũ Duy Mẫn; Nguyễn Thanh Phúc.

Đại biểu trúng cử Đơn vị bầu cử số 9 (Phường An Hải Bắc, phường Phước Mỹ, phường An Hải Tây, phường An Hải Đông) gồm: Huỳnh Bá Cử; Đoàn Ngọc Hùng Anh; Nguyễn Thị Phượng.

Đại biểu trúng cử Đơn vị bầu cử số 10 (Phường Thọ Quang, phường Nại Hiên Đông, phường Mân Thái và huyện Hoàng Sa) gồm: Trần Thắng Lợi; Trần Lê Tuấn; Lê Phú Nguyện; Lê Thị Hồng Minh.

Đại biểu trúng cử Đơn vị bầu cử số 11 (Phường Mỹ An, phường Khuê Mỹ, phường Hòa Quý, phường Hòa Hải) gồm: Nguyễn Thị Anh Thi; Lê Minh Trung; Thái Văn Tịnh (Thượng tọa Thích Huệ Vinh); Nguyễn Mạnh Toàn.

Đại biểu trúng cử Đơn vị bầu cử số 12 (Phường Khuê Trung, phường Hòa Thọ Đông, phường Hòa Xuân) gồm: Lương Nguyễn Minh Triết; Trần Tuấn Lợi; Nguyễn Thị Anh Thảo; Đinh Vui.

Đại biểu trúng cử Đơn vị bầu cử số 13 (Phường Hòa Phát, phường Hòa An, phường Hòa Thọ Tây) gồm: Phan Thị Thúy Linh; Đoàn Xuân Hiếu; Lê Thị Như Hồng.

Đại biểu trúng cử Đơn vị bầu cử số 14 (Xã Hòa Phong, xã Hòa Châu, xã Hòa Tiến, xã Hòa Phước, xã Hòa Khương) gồm: Ngô Xuân Thắng; Cao Thị Huyền Trân; Lê Hồng Cương; Huỳnh Huy Hòa.

Đại biểu trúng cử Đơn vị bầu cử số 15 (Xã Hòa Bắc, xã Hòa Liên, xã Hòa Ninh, xã Hòa Sơn, xã Hòa Nhơn, xã Hòa Phú) gồm: Phạm Nam Sơn; Nguyễn Đình Khánh Vân; Huỳnh Bá Thành.

NGUYÊN THẢO

CÁC TIN KHÁC