Danh sách 33 đại biểu trúng cử HĐND huyện Hòa Vang khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026

1214


01-06-2021

Ngày 31-5, Ủy ban bầu cử huyện Hòa Vang công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Hòa Vang khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026. Danh sách đại biểu trúng cử được ban hành theo Nghị quyết 66/NQ-UBBC của Ủy ban bầu cử huyện Hòa Vang.
*Danh sách đại biểu trúng cử HĐND huyện Hòa Vang khóa XI:


THANH THẢO