Đảm bảo 100% học sinh tiểu học Đà Nẵng sẽ được học ngày hai buổi vào năm 2015

70

Thu Hà
29-01-2018

     Sáng 22/11/2012, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố làm việc Sở Giáo dục và Đào tạo về kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành năm 2012-2013, đặc biệt về kết quả rà soát các trường tiểu học trên địa bàn thành phố và nghe báo cáo về kế hoạch thực hiện theo lộ trình đảm bảo 100% học sinh tiểu học sẽ được học ngày 2 buổi bắt đầu từ năm 2015.

     Theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong thời gian tới sẽ hủy bỏ các khoản thu như học phí môn Anh văn, Tin học, in sao đề thi và vệ sinh; thay vào đó sẽ kiến nghị đưa vào cơ cấu thu tiền học phí. Trước mắt khoản hỗ trợ phí buổi học thứ hai ở bậc tiểu học sẽ đề nghị hủy bỏ sau khi kết thúc học kỳ I, năm học 2012-2013 và UBND các quận huyện sẽ làm việc với Sở Nội vụ để bố trí định biên giáo viên theo đúng số quy định. Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội đã có ý kiến đối với các khoản thu, chi liên quan đến các trường tổ chức bán trú cho học sinh học ngày 2 buổi đối với cấp tiểu học cần phải có văn bản hướng dẫn và quy định cụ thể để các trường thực hiện công tác bán trú, xem xét có nên đưa vào cơ cấu các khoản thu bán trú hay không; đối với khoản thu thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh có nhu cầu quản lý học sinh tiểu học từ 16h30 đến 17h30 với mức thu dự kiến không quá 120.000đồng/tháng/học sinh.

                                                                                                                                                                                                               Thu Hà

CÁC TIN KHÁC