Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri các phường Hòa Khê, An Khê, Thanh Khê Tây và Thanh Khê Đông

493


30-11--0001

<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"

<p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">S</span></b></p>

CÁC TIN KHÁC