ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ CHẤT VẤN NHÓM VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

896

Lê Thị Thảo
12-07-2018

     Sáng ngày 12/7,  kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa IX tiếp tục với phiên chất vấn và trả lời chất vấn xoay quanh nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực văn hóa và thể thao. Đã có 9 đại biểu tham gia chất vấn về các vấn đề về tiến độ thực hiện quy hoạch mạng lưới thiết chế văn hóa; Giải pháp vận hành hiệu quả trung tâm văn hóa đã đầu tư; việc triển khai “Năm văn hóa văn minh đô thị”; tình trạng sử dụng loa âm thanh, kẹo kéo âm lượng lớn tại các khu dân cư, vào giờ cao điểm; Về hoạt động thể thao thành tích cao không nhiều nổi bật, điều kiện vận động viên về nơi ăn ở, giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động thể thao thành tích cao; Về dự án Khu công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn; Công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di tích đạt kết quả nhưng vẫn còn nhiều di tích chưa được xếp hạng…

     Thay mặt chủ tọa kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung ghi nhận những tâm huyết, trách nhiệm của lãnh đạo ngành; những trăn trở của đại biểu về vấn đề văn hóa của thành phố. Đồng thời đề nghị tập trung một số công việc cụ thể như: rà soát lại quỹ đất cho văn hóa thể thao, gắn với việc điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố; đảm bảo quy hoạch của ngành đồng bộ với quy hoạch chung, kiên quyết đảm bảo quỹ đất dành cho văn hóa không dùng vào mục đích khác; có sự phân kỳ đầu tư hoàn thiện các thiết chế văn hóa - thể thao theo quy hoạch đã được phê duyệt đi đôi với việc khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có, tiếp tục kiên trì thực hiện chủ trương xây dựng Văn hóa, văn minh đô thị; triển khai các giải pháp đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng và phát triển thể thao thành tích cao xứng tầm thành phố trực thuộc Trung ương. Tập trung đầu tư, hoàn thành dự án khu liên hợp thể thao Hòa Xuân. HĐND thành phố đồng hành, ủng hộ cùng với UBND thành phố nghiên cứu thực hiện; có đánh giá kết quả thực hiện Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc ở thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020; triển khai các biện pháp quản lý, trùng tu, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích chưa được xếp hạng trong đó chú ý đến các địa điểm. Cố gắng những gì còn giữ được thì giữ. Chúng ta có thể thiếu các tòa nhà cao tầng, nhưng không thể thiếu văn hóa.

     Chiều cùng ngày, kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa IX tiến hành thông qua nội dung 28 Nghị quyết liên quan đến các vấn đề KT-XH, AN-QP trên địa bàn thành phố.

CÁC TIN KHÁC