Đà Nẵng đã thực hiện thành công chủ trương thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường

482


30-11--0001

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" />

padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:14.55pt" rowspan="4">

CÁC TIN KHÁC