Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

1212


31-05-2021

Sáng 31-5, Ủy ban bầu cử (UBBC) thành phố tổ chức Hội nghị công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch UBBC thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì Hội nghị. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung.

Toàn cảnh Hội nghị công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Theo báo cáo của UBBC thành phố, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19, tất cả các cử tri đều thực hiện đầy đủ quyền công dân.

Đến 19 giờ ngày 23-5, các Tổ bầu cử kết thúc việc bỏ phiếu, tiến hành trình tự, thủ tục kiểm phiếu, lập biên bản báo cáo kết quả bầu cử theo quy định và hướng dẫn của UBBC thành phố. Tổng số cử tri trên địa bàn thành phố là 751.103 người; số lượng cử tri đi bỏ phiếu là 750.296 người, đạt tỷ lệ 99,9%.


Theo kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, có 52 đại biểu trúng cử. Trong đó, tỷ lệ đại biểu nữ đạt 21,15%; tỉ lệ đại biểu tái cử đạt 32,7%; tỷ lệ đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) đạt 17,3%; tỷ lệ đại biểu tôn giáo đạt 1,9%.

Kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện Hòa Vang nhiệm kỳ 2021-2026 có 33 đại biểu trúng cử. Trong đó, tỷ lệ đại biểu nữ đạt 30,3%; tỉ lệ đại biểu tái cử đạt 42,4%; tỷ lệ đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) đạt 21,2%; tỷ lệ đại biểu tôn giáo đạt 3%.

Kết quả bầu cử đại biểu HĐND các xã thuộc huyện Hòa Vang nhiệm kỳ 2021-2026 có 305 đại biểu trúng cử. Trong đó, tỷ lệ đại biểu nữ đạt 31,5%; tỉ lệ đại biểu tái cử đạt 42,6%; tỷ lệ đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) đạt 30,8%; tỷ lệ đại biểu tôn giáo đạt 3,9%; tỷ lệ đại biểu là dân tộc thiểu số đạt 1,6%.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch UBBC thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho đánh giá, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố đã diễn ra thành công. Cụ thể, đã bầu đủ  52 đại biểu HĐND thành phố; HĐND Hòa Vang bầu thiếu 1 đại biểu, HĐND cấp xã thuộc huyện Hòa Vang thiếu 3 đại biểu song theo quy định sẽ không phải tổ chức bầu lại. Kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thành phố đảm cơ cấu tỷ lệ theo quy định (riêng đại biểu HĐND thành phố không đạt tỷ lệ đại biểu nữ).


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch UBBC thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Hội nghị

“Đến thời điểm hiện tại đã cơ bản hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo luật định. UBBC thành phố không nhận được đơn thư khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến nhân sự bầu cử trong thời gian trước, trong và sau bầu cử”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nói.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết. Việc tổng kết sẽ diễn ra sau khi Quốc hội công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội.

UBBC thành phố sẽ có báo cáo kết quả bầu cử tại phiên họp thứ nhất của HĐND thành phố khóa X, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 6. Tại phiên họp cũng sẽ thực hiện kiện toàn các chức danh, đại biểu chuyên trách của HĐND thành phố. UBBC sẽ kết thúc nhiệm vụ sau khi công bố kết quả bầu cử tại phiên hợp thứ nhất của HĐND thành phố khóa mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của thành viên UBBC thành phố đã sâu sát, có nhiều tham mưu sáng tạo giúp cho UBBC tổ chức bầu cử thành công tốt đẹp.

NGUYÊN THẢO

CÁC TIN KHÁC