Có kế hoạch bồi dưỡng cho Ban chỉ huy quận sự các xã trong công tác tham mưu xét duyệt gọi công dân nhập ngũ

170

Lương Xuân Bá
30-01-2018

     Sáng ngày 16/01/2014, Ban Pháp chế HĐND thành phố làm việc với Ban Chỉ huy quân sự huyện Hòa Vang về tình hình triển khai, kết quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2014. Đồng chí Huỳnh Bá Cử - Phó Trưởng ban Pháp chế chủ trì buổi làm việc.

     Theo báo cáo của Ban Chỉ huy quân sự huyện Hòa Vang, cơ quan Quân sự đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho lãnh đạo huyện trong quá trình tổ chức xét duyệt gọi công dân nhập ngũ, do đó công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014 đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao. Toàn huyện có 6.751 thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; sau công tác sơ tuyển, Ban Chỉ huy quân sự phát lệnh điều khám 1.366 thanh niên, lên trạm khám sức khỏe 1.350 thanh niên, đạt 98,8%, qua khám tuyển đạt sức khỏe 570 thanh niên và sau phúc tra sức khỏe có 207 thanh niên đạt sức khỏe, trong đó có 02 Đảng viên, 16 đối tượng Đảng.

      Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Bá Cử - Phó Trưởng ban Pháp chế đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014 của Ban Chỉ huy quận sự huyện, đồng thời đề nghị Ban Chỉ huy quân sự cần có kế hoạch bồi dưỡng cho Ban chỉ huy quân sự các xã nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa trong công tác xét duyệt chọn công dân nhập ngũ trong thời gian đến; làm tốt vai trò tham mưu và phối hợp chặt chẽ với đơn vị nhận quân trong công tác giao nhận quân được đảm bảo, an toàn, đúng quy định.

                                                                                                  Tin: Lương Xuân Bá

CÁC TIN KHÁC