CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021

958

Ban biên tập
23-10-2018

TT

HỌ VÀ TÊN

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1

Võ Công Trí

 

 

 

Huỳnh Đức Thơ
3

Nguyễn Nho Trung

 

 

4

Trần Đình Hồng

 

 

5

Võ Văn Thương

 

 

6

Đặng Thị Kim Liên

 

 

7

Võ Ngọc Đồng
8

Ngô Thị Kim Yến

 

 

9

Lê Quang Nam

 

 

10

Lê Thanh Hải

 

 

11

Lương Nguyễn Minh Triết

 

 

12

Lê Thị Mỹ Hạnh

 

 

13

Nguyễn Thị Thu Hà

 

 

14

Nguyễn Bá Cảnh

 

 

15

Cao Xuân Thắng

 

 

16

Lê Trung Chinh

 

 

17

Võ Công Chánh

 

 

18

Trần Văn Trường

 

 

19

Lê Minh Trung

 

 

20

Phan Thị Thúy Linh

 

 

21

Phan Thanh Long

 

 

22

Tô Văn Hùng

 

 

23

Phạm Tấn Xử

 

 

24

Đoàn Xuân Hiếu

 

 

25

Lê Văn Quang

 

 

26

Lê Xuân Hòa

 

 

27

Huỳnh Bá Cử

 

 

28

Cao Thị Huyền Trân

 

 

29

Nguyễn Thành Tiến

 

 

30

Phùng Phú Phong

 

 

31

Trần Tuấn Lợi

 

 

32

Huỳnh Minh Chức

 

 

33

Trần Chí Cường

 

 

34

Nguyễn Kim Dũng

 

 

35

Trương Minh Hải

 

 

36

Lê Thị Như Hồng

 

 

37

Nguyễn Nho Khiêm

 

 

38

Trần Thắng Lợi

 

 

39

Nguyễn Thị Thúy Mai

 

 

40

Lê Thị Bích Thuận

 

 

41

Huỳnh Bá Thành

 

 

42

Trần Công Thành

 

 

43

Lê Thị Thanh Minh

 

 

44

Đại Đức Thích Thông Đạo

 

 

45

Phan Thị Thuyết Nhung

 

 

46

Nguyễn Đức Trị

 

 

47

Lê Vinh Quang

 

 

48

Lê Thị Minh Thảo