CHỦ TỊCH HĐND THÀNH PHỐ KIỂM TRA THỰC ĐỊA DỰ ÁN KHU CÔNG NGHỆ CAO VÀ KHU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẬP TRUNG

908

Lê Thị Thu Hà
06-08-2018

Chiều ngày 01/8/2018, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung và các Ban HĐND thành phố đã đi kiểm tra thực địa và làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về tình hình triển khai thực hiện dự án Khu công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin tập trung và một số dự án trên địa bàn xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang. Tham gia buổi kiểm tra có đồng chí Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND thành phố, Viện Quy hoạch Xây dựng thành phố, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Ban Quản lý Dự án Khu công nghệ cao, Trung tâm Phát triển quỹ đất; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND huyện Hòa Vang và lãnh đạo HĐND, UBND xã Hòa Liên.

     Qua kiểm tra thực địa và nghe các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo tình hình thực hiện và một số vấn đề vướng mắc đối với từng dự án, đồng chí Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh đây là một trong các dự án quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương, yêu cầu các ngành chức năng khẩn trương hoàn thành công tác giải tỏa, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng đảm bảo bố trí đất cho việc tái định cư, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế. Đồng thời lưu ý trong quá trình thi công dự án, đặc biệt trước mùa mưa sắp đến, các đơn vị lập phương án thoát nước tạm và phương án lâu dài, sớm xử lý tình trạng lún tại các khu tái định cư, hoàn thành kiểm kê đối với các hồ sơ còn lại trong tháng 8/2018 và đẩy nhanh tiến độ giải tỏa các khu vực phát sinh của dự án Kênh thoát lũ Hòa Liên.

CÁC TIN KHÁC