CHỦ TỊCH HĐND THÀNH PHỐ TIẾP CÔNG DÂN

1304

Lê Lãnh
23-10-2021

     Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; trên cơ sở đơn kiến nghị của công dân. Sáng ngày 23 tháng 10 năm 2021, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tổ chức tiếp công dân đối với bà Nguyễn Thị Hồng, trú tại số 22 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc thi hành án đối với nhà, đất tại số 22 Hoàng Văn Thụ, quận Hải Châu. Tham dự buổi tiếp công dân có các Sở, ban ngành có liên quan.

Các ngành tham dự buổi tiếp công dân

     Bà Hồng đại diện cho ông Nguyễn Hòa An là người bị thi hành án trong vụ án tranh chấp chia thừa kế được Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm tại Bản án số 170/2019/DS-PT ngày 26/9/2019. Tài sản tranh chấp chia thừa kế là nhà đất tại số 22 Hoàng Văn Thụ, quận Hải Châu với diện  tích 1.324,7m2, có giá trị theo định giá tại thời điểm xét xử là 134,4 tỷ đồng thuộc quyền sử dụng của ông Nguyễn Lạng (cha ruột ông Nguyễn Hòa An). Theo bản án, tài sản trên được chia đều cho các đồng thừa kế; ông Nguyễn Hòa An đang là người quản lý, sử dụng di sản thừa kế nên có nghĩa vụ thối trả cho các đồng thừa kế còn lại. Trong quá trình thi hành án, ngày 06/11/2019 bà Nguyễn Thị Hồng có đơn đề nghị Cục Thi hành án dân sự thành phố cho gia đình bà thời hạn 1 năm để bán di sản thừa kế và thực hiện nghĩa vụ thối trả theo bản án. Ngày 14/11/2019 qua làm việc với các đồng thừa kế thống nhất cho gia đình bà Hồng 2 tháng kể từ ngày 14/11/2019 để thực hiện việc bán di sản thừa kế. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh khó khăn, giá bất động sản giảm nên bà chưa chuyển nhượng được di sản thừa kế để thối trả tiền cho các đồng thừa kế. Ngày 19/02/2020, Cục thi hành án dân sự ra quyết định cưỡng chế, kê biên toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất, tổ chức bán đấu giá tài sản thấp hơn giá thẩm định của tòa án (giá bán đấu giá 106,947 tỷ, giá thẩm định của Tòa án là 134,4 tỷ) gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình bà.

     Qua trao đổi, bà Hồng viện dẫn quy định tại Điều 118 Luật Đất đai, cho rằng nhà, đất của gia đình bà đang sử dụng không thuộc diện được bán đầu giá vì đây là trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất; đồng thời bà cũng cho rằng Cục Thi hành án cấu kết với các cơ quan chức năng định giá tài sản bán đấu giá thấp hơn giá trị định giá tài sản trong Bản án số 170/2019/DS-PT ngày 26/9/2019.

     Tại buổi tiếp công dân, các cơ quan, đơn vị có liên quan đã giải trình và nhận định:

     Về việc chia thừa kế trong Bản án số 170/2019/DS-PT ngày 26/9/2019 đã được Tòa án giải quyết đúng quy định pháp luật, những người liên quan đến bản án không khiếu nại, kiến nghị về kết quả quyết định của bản án.

     Về việc tổ chức thi hành án: Cơ quan thi hành án đã giải quyết việc thi hành án theo đúng trình tự, thủ tục. Trong đó đã xem xét đến kiến nghị của bên bị thi hành án (bà Hồng là người đại diện) xin gia hạn thời gian tự nguyện thực hiện thi hành án trên cơ sở có sự thống nhất của các đồng thừa kế được thi hành án. Sau khi hết thời hạn thống nhất giữa các bên có liên quan về thời gian tự nguyện thi hành án, cơ quan thi hành án đã thực hiện các thủ tục kê biên, cưỡng chế thi hành án theo đúng quy định pháp luật.

     Việc bà Hồng viện dẫn quy định Luật Đất đai cho rằng nhà, đất của gia đình bà đang sử dụng không thuộc diện được bán đầu giá vì đây là trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất là không đúng quy định. Nhà và đất gia đình bà Hồng đang sử dụng thuộc trường hợp Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất chứ không phải là trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất.

     Việc bà Hồng cho rằng Cục Thi hành án cấu kết với các cơ quan chức năng định giá tài sản bán đấu giá thấp hơn giá trị định giá tài sản trong Bản án là không có cơ sở. Việc định giá tài sản được ký kết với đơn vị định giá độc lập; giá trị tài sản tại thời điểm bán đấu giá thấp hơn giá trị tài sản tại Bản bán là do hai thời điểm định giá khác nhau, giá làm cơ sở để định giá khác nhau. Theo quy định, bà Hồng có thể hợp đồng với đơn vị định giá độc lập để có cơ sở so sánh với kết quả định giá của đơn vị do Cục Thi hành án dân sự ký kết hợp đồng định giá, nhưng bà Hồng không thực hiện.

     Qua trình bày của công dân, ý kiến phát biểu và giải trình của các ngành, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các cơ quan chức năng, trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn được giao, sớm kiểm tra, rà soát lại các nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân, để giải quyết hoặc hướng dẫn giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người dân.

CÁC TIN KHÁC