Chi đoàn kết nạp đoàn viên mới

191

Trần Mỹ Quyên
30-01-2018

     Chiều ngày 06 tháng 6 năm 2012, Chi đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố đã họp toàn thể đoàn viên trong Chi đoàn nhằm đánh giá kết quả công tác đoàn tháng 5 vừa qua; đồng thời triển khai các hoạt động nổi bật, các nhiệm vụ trong thời gian đến; chuẩn bị nội dung phục vụ cuộc họp liên tịch định kỳ giữa Lãnh đạo Văn phòng, Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Chấp hành Chi đoàn.

     Sau khi báo cáo và được Đoàn Khối các cơ quan thành phố thống nhất, đồng chí Nguyễn Thế Tuân - Bí thư Chi đoàn đã công bố kết nạp quần chúng Nguyễn Thị Bích Lượm vào đoàn và trực tiếp trao áo đoàn, huy hiệu đoàn. Đoàn viên Nguyễn Thị Bích Lượm phát biểu lời hứa sẽ tham gia tích cực vào các hoạt động do Chi đoàn phát động và thực hiện tốt các nhiệm vụ do Ban Chấp hành Chi đoàn phân công. 

Trần Mỹ Quyên

CÁC TIN KHÁC