Cần tiếp tục nâng cao hiệu suất đầu tư của doanh nghiệp

12

Phan Thị Tuyết Nhung
29-01-2018

      Sáng ngày 26/3/2013, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố đã có buổi làm việc với Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng. Đồng chí Mai Đức Lộc - Thành ủy viên, Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố chủ trì buổi làm việc. Cùng dự họp có đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND thành phố. 


       Theo báo cáo, hiện nay tại 06 Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đã thu hút được 69 dự án FDI, 208 dự án trong nước đang hoạt động, với tỷ lệ lấp đầy khoảng 86-87%. Trong khi các doanh nghiệp trong nước gặp nhiều khó khăn, hoạt động trầm lắng thì tốc độ tăng trưởng của các doanh nghiệp FDI các năm qua không ngừng gia tăng, làm chuyển dịch Công nghiệp theo hướng công nghệ cao, công nghệ sạch, góp phần đáng kể nâng tỷ trọng hàng xuất khẩu và nộp vào ngân sách. Trong thời gian gần đây, vấn đề xử lý nước thải đã được quan tâm đáng kể, hầu hết các KCN trên địa bàn đều được đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải riêng, được đầu tư nâng cấp. Chính sách tiền lương đã được thực hiện tốt, mức lương được doanh nghiệp KCN trả cao hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định. Tuy nhiên đời sống công nhân vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là về điều kiện nhà ở và tham gia các hoạt động văn hóa. Đây là một trong những vấn đề mà BQL kiến nghị thành phố đặc biệt quan tâm trong thời gian đến.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Mai Đức Lộc đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban quản lý và các doanh nghiệp trong thời gian qua; việc quản lý, vận hành tốt các KCN trên địa bàn đã đem lại hiệu quả xã hội rất lớn, giải quyết công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động, góp phần tăng trưởng GDP cho thành phố. Đồng thời đề nghị Ban quản lý cần tiếp tục tham mưu, kiến nghị các chính sách để tăng hiệu suất đầu tư, nhất là đối với doanh nghiệp trong nước, thu hút các nhà đầu tư lớn, tạo ra sản phẩm chủ lực có thương hiệu cho thành phố; tiếp tục quan tâm đến công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, xử lý nước thải; có nhiều đề xuất tích cực với thành phố để nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.  

                                                                                                                                                                                                         Phan Thị Tuyết Nhung

CÁC TIN KHÁC