Cần quan tâm hơn nữa trong công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện rà soát thủ tục hành chính

194

Lương Xuân Bá
30-01-2018

     Sáng ngày 04/9/2014, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố có buổi làm việc với UBND phường Hòa Hải về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực người có công tại đơn vị trong 8 tháng đầu năm 2014; đồng chí Tạ Tự Bình, Phó Trưởng ban Pháp chế, Phó Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

    Theo báo cáo của UBND phường Hòa Hải, lãnh đạo UBND phường đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai Bộ thủ tục hành chính mới do UBND thành phố ban hành năm 2014; công tác tiếp nhận và trả kết quả, lập phiếu theo dõi, sổ theo dõi, phiếu biên nhận hồ sơ được thực hiện đầy đủ theo đúng quy định; đến nay chưa có phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường. Trong 8 tháng đầu năm 2014, UBND phường đã tiếp nhận và giải quyết xong 123 hồ sơ người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường (đạt 100%), tất cả hồ sơ này đều được giải quyết đúng hạn. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, vướng mắc như: có 03 hồ sơ người có công (liên thông) trễ hẹn do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lại cho UBND phường trễ so với thời hạn trả cho công dân; cán bộ, công chức phụ trách công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo chế độ kiêm nhiệm, trình độ chuyên môn còn hạn chế. 
     Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Tạ Tự Bình, Phó Trưởng ban Pháp chế, Phó Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị thời gian qua; đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo UBND phường cần quan tâm hơn nữa trong công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện rà soát thủ tục hành chính tại đơn vị, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về việc niêm yết bộ thủ tục hành chính mới để nhân dân trên địa bàn phường được biết.

 Lương Xuân Bá

CÁC TIN KHÁC