Cần quan tâm công tác xây dựng ngành và thực hiện luân chuyển cán bộ, công chức của ngành nhằm đảm bảo công việc được giải quyết kịp thời, hiệu quả

240

Lương Xuân Bá
30-01-2018

Sáng 14/10/2016, Ban Pháp chế HĐND thành phố làm việc với Cục Thi hành án dân sự thành phố (Cục THADSTP) về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự trong năm 2016; đồng chí Phan Thanh Long, Trưởng Ban Pháp chế chủ trì buổi làm việc.

     Theo báo cáo của đồng chí Trần Phước Thu, Quyền Cục trưởng Cục THADSTP, trong năm 2016, Cục THADSTP đã thụ lý mới 7.699 việc; tổng số phải giải quyết trong năm là 12.218 vụ việc (giảm 378 việc so với cùng kỳ năm trước). Đã giải quyết xong 6.910/8.984 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 77%, vượt chỉ tiêu cấp trên giao 5%. Thụ lý mới về tiền: 773.231.994.000đ, số cũ chuyển sang: 1.810.995.818.000đ; tổng số tiền thụ lý là 2.584.227.812.000đ, giảm 567.781.578.000đ so với cùng kỳ 2015. Đã giải quyết xong 913.498.286.000đ/2.155.596.887.000đ, đạt tỷ lệ 42,4% trong tổng số tiền có điều kiện thi hành, vượt chỉ tiêu cấp trên giao 12,4%. Trong năm, cơ quan THADS 02 cấp đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với 151 trường hợp, giảm 30 trường hợp; tổ chức cưỡng chế 140 trường hợp; các trường hợp cưỡng chế đều thành công, đảm bảo tốt an ninh trật tự, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn cưỡng chế. Cục THADSTP cũng đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; trong năm 2016 không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan cán bộ, công chức ngành thi hành án dân sự.

      Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Thanh Long, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố ghi nhận những cố gắng, nỗ lực và đạt kết quả tốt trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016 của ngành THADS thành phố; đồng chí đề nghị Cục THADSTP rà soát, thống kê, phân loại án có điều kiện nhưng khó thi hành, lưu ý nêu rõ nguyên nhân, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, báo cáo Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố để có hướng tháo gỡ, chỉ đạo giải quyết. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức của ngành, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại các Chi cục THADS. Cần quan tâm công tác xây dựng ngành và thực hiện luân chuyển cán bộ, công chức của ngành nhằm đảm bảo công việc được giải quyết kịp thời, hiệu quả.

                                                                                                                                 Lương Xuân Bá

CÁC TIN KHÁC