Cần chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan nhằm quản lý tốt thực lực thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ

140

Lương Xuân Bá
30-01-2018

     Sáng ngày 17/01/2013, Ban Pháp chế HĐND thành phố làm việc với Ban Chỉ huy quân sự quận Cẩm Lệ về tình hình triển khai, kết quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2013. Đồng chí Huỳnh Bá Cử - Phó Trưởng ban Ban Pháp chế chủ trì buổi làm việc.

     Theo báo cáo của Ban Chỉ huy quân sự quận Cẩm Lệ, cơ quan Quân sự đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho lãnh đạo Quận, thực hiện tốt các bước theo quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, do đó công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2013 đạt chỉ tiêu cấp trên giao. Trong năm, toàn Quận có 3.981 thanh niên từ 18-25 tuổi sẵn sàng nhập ngũ; sau công tác sơ tuyển, Ban Chỉ huy quân sự điều khám 426 thanh niên, đạt 100%, có 236 thanh niên đạt sức khỏe, chiếm tỷ lệ 55%, trong đó sức khỏe loại 1: 05, loại 2: 101, loại 3: 130; Đảng viên: 01; Đại học: 10, Cao đẳng: 25; Trung cấp 12.

    Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Bá Cử - Phó Trưởng ban Pháp chế đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2013. Đồng thời đề nghị Ban Chỉ huy quân sự quận Cẩm Lệ cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự đến các tầng lớp nhân dân và thanh niên, vận động thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ; chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan nhằm quản lý tốt thực lực thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ cũng như phối hợp chặt chẽ với đơn vị nhận quân trong công tác giao, nhận quân được đảm bảo, an toàn và đúng quy định.

                                                                                                   Tin: Lương Xuân Bá

CÁC TIN KHÁC