CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐÀI TƯỞNG NIỆM 2 THÁNG 9 VÀ CẢNH QUAN KHU VỰC XUNG QUANH ĐÀI TƯỞNG NIỆM

1210

Phạm Trần Minh Tuyến
27-05-2021

     Sáng ngày 27-5, Ban Đô thị HĐND thành phố phối hợp với Ban Văn hóa - xã hội và Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố tổ chức buổi làm việc và kiểm tra thực tế về tình hình thực hiện việc cải tạo, nâng cấp Đài Tưởng niệm 2 Tháng 9 và cảnh quan khu vực xung quanh.

     Trước đó, tại Thông báo số 711-TB/TU ngày 06/8/2020, Thành ủy đã thống nhất chủ trương đầu tư cải tạo, tu bổ, nâng cấp Đài Tưởng niệm 2 Tháng 9 và quy hoạch, cải tạo cảnh quan khu vực xung quanh, đảm bảo trang nghiêm, đồng bộ, phù hợp với kiến trúc hiện tại của Đài Tưởng niệm; hình thành công viên, vườn dạo và thiết chế, điểm đến văn hóa tâm linh xứng tầm phục vụ người dân và du khách.

 

     Qua kiểm tra, do đây là công trình mang đậm ý nghĩa tinh thần, là nơi thường diễn ra các hoạt động tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, các vị tiền bối có công, đức, nên theo quan điểm của Đoàn kiểm tra thì việc cải tạo nâng cấp dự án cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, đầu tư đúng mức, đúng tầm với ý nghĩa của công trình; từ tổng thể đến chi tiết các hạng mục công trình cần đảm bảo hài hòa, tôn nghiêm, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, các quy định về thuần phong mỹ tục.

     Các Ban HĐND thành phố ghi nhận đề xuất của các đơn vị và sẽ có báo cáo cụ thể với Thường trực HĐND thành phố.

CÁC TIN KHÁC