Các trường ngoài công lập kiến nghị có chính sách ưu đãi về thuế và trong vấn đề thuê, mua đất

76

Lê Bích Lãnh
29-01-2018

       Sáng ngày 17/4/2013, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố về tình hình triển khai thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo các Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Chi Cục thuế Đà Nẵng và ban giám hiệu của 11 trường ngoài công lập; do đồng chí Ngô Xuân Thắng - Ủy viên Thường trực HĐND và đồng chí Vũ Hùng - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố đồng chủ trì. 

    Tại buổi làm việc, đại diện Lãnh đạo các trường ngoài công lập trình bày những khó khăn, vướng mắc cũng như các kiến nghị đề xuất với Lãnh đạo thành phố về thực hiện chương trình xã hội hóa giáo dục. Đa số các trường đề nghị thành phố cần có chính sách ưu đãi về thuế, cho thuê đất, cho mua đất ưu đãi, việc phân bổ tỷ lệ tuyển sinh qua các năm học cũng như đề nghị thành phố quan tâm hơn nữa trong công tác đào tạo, khen thưởng đối với cán bộ, giáo viên của các trường ngoài công lập… Các Sở, ngành liên quan cũng đã tham gia phát biểu ý kiến, giải thích, hướng dẫn cu thể một số thủ tục tiếp theo trong công tác xã hội hóa giáo dục để các trường ngoài công lập biết, triển khai.

    Chủ trì cuộc họp đã ghi nhận một số kiến nghị, đề xuất của các đơn vị để báo cáo Thường trực HĐND thành phố trước khi trình tại kỳ họp HĐND sắp tới.

                                                                                                                                                                                                        Lê Bích Lãnh

CÁC TIN KHÁC