Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp

635

Trần Mỹ Quyên
30-01-2018

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp

     Theo chương trình Hội nghị, các vị đại biểu sẽ nghe các báo cáo viên của Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử trình bày các chuyên đề về hoạt động giám sát của HĐND, các nội dung cơ bản của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, về phát huy vai trò của đại biểu HĐND không chuyên trách; kết hợp tập huấn, thực hành một số kỹ năng quan trọng như: tổ chức giám sát của đại biểu HĐND; phân tích, quyết định chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; tham vấn ý kiến nhân dân trong quá trình ban hành chính sách ở địa phương; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND.    

     Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định mục đích tổ chức Hội nghị này nhằm bồi dưỡng, trang bị các kỹ năng cần thiết giúp cho các đại biểu HĐND hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của HĐND các cấp, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của thực tiễn đời sống xã hội đối với cơ quan dân cử ở địa phương và người đại biểu dân cử trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời đề nghị các vị đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm, dành thời gian tham dự đầy đủ, chủ động nghiên cứu tài liệu, theo dõi và tiếp thu các nội dung chuyên đề, tích cực tham gia ý kiến, trao đổi các vấn đề chưa rõ, các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thực tiễn tại Hội nghị này.

                                                                                                Trần Mỹ Quyên

CÁC TIN KHÁC