Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố làm việc với Trung tâm giới thiệu việc làm

143

Nguyễn Thị Thảo
30-01-2018

 Thực hiện Chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2013, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND thành phố đã có buổi làm việc với Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố Đà Nẵng để nghe tình hình triển khai nhiệm vụ của Trung tâm trong thời gian qua cũng như những khó khăn vướng mắc của đơn vị.  

Theo báo cáo của Giám đốc Trung tâm, từ năm 2006 đến nay, Trung tâm đã tổ chức 142 phiên giao dịch việc làm, trong đó có 21 phiên tổ chức tại các địa phương, các trường Đại học, Cao đẳng, Trường nghề trên địa bàn thành phố. Tổng lượt đăng ký tuyển dụng qua sàn giao dịch là 8.785 lượt đơn vị, trong đó trực tiếp phỏng vấn, sơ tuyển tại sàn giao dịch việc làm 4.688 lượt đơn vị, có 130.300 lượt lao động tham gia. Ngoài ra, chắp nối việc làm 69.495 lao động, trong đó được tiếp nhận 46.631 lao động đạt kết quả chắp nối thành công gần 67%. Trung tâm đã có những đóng góp tích cực cho hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động, xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động, làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ dự báo về thông tin thị trường lao động trong thời gian đến.

Tại buổi làm việc, Trung tâm kiến nghị với Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố có ý kiến với Thường trực HĐND thành phố về vấn đề giải quyết biên chế khi Trung tâm chuyển đến cơ sở mới tại Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu. Về vấn đề này, Ban Văn hóa - Xã hội yêu cầu Trung tâm có đề án cụ thể, đồng thời sẽ có ý kiến để Thường trực HĐND thành phố đưa ra tại kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2013.                                                                                 Tin: Nguyễn Thị Thảo

CÁC TIN KHÁC