BAN VĂN HÓA-XÃ HỘI GIÁM SÁT PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN PHỤ SẢN - NHI GIAI ĐOẠN 2

837

Nguyễn Thị Thảo
14-03-2018

Nhằm chuẩn bị nội dung báo cáo Thường trực HĐND thành phố về các công trình trọng điểm trình tại kỳ họp HĐND thành phố giữa năm 2018, Ban Văn hóa - Xã hội đã tổ chức họp về phương án đầu tư xây dựng Bệnh viện Phụ Sản - Nhi giai đoạn 2. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Phụ Sản - Nhi, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố.


Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo Bệnh viện Phụ Sản-Nhi, trên cơ sở chủ trương của UBND thành phố về đầu tư cải tạo nâng cấp mở rộng Bệnh viện Phụ Sản - Nhi theo cơ chế liên doanh liên kết, với tổng vốn đầu tư hơn 1400 tỷ đồng, đến nay đã tiến hành sơ tuyển lựa chọn nhà thầu. Hiện nay các sở, ngành có liên quan đang tiến hành việc xác định giá trị thương hiệu, giá trị khu đất, điều chỉnh tổng mặt bằng xây dựng…

Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội ghi nhận những ý kiến của đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi, đồng thời đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư có báo cáo cụ thể để Ban Văn hóa - Xã hội tổng hợp với Thường trực HĐND thành phố trong thời gian đến.

Nguyễn Thị Thảo

CÁC TIN KHÁC