BAN PHÁP CHẾ HĐND QUẬN HẢI CHÂU TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2018

844

Dũng Sỹ, HĐND phường Thuận Phước, quận Hải Châu
29-03-2018

Chiều ngày 27/3/2018, Ban Pháp chế HĐND quận Hải Châu tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Trần Hồng Hạnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND quận chủ trì Hội nghị.

 

     Theo báo cáo của Ban Pháp chế HĐND quận cho biết, trong năm 2017, Ban đã phối hợp tốt với Văn phòng và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận tham mưu giúp HĐND và Thường trực HĐND quận thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đảm bảo theo đúng chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu đề ra. Ban đã thẩm tra các báo cáo và các dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp thường lệ, kỳ họp bất thường của HĐND quận. Bên cạnh đó đã tham gia phối hợp chặt chẽ với Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp. Các báo cáo thẩm tra trên lĩnh vực thi hành pháp luật đã xem xét, đánh giá đúng thực chất về tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn quận, qua đó có đề xuất những giải pháp thực hiện nhằm khắc phục những hạn chế, góp phần nâng cao hơn nữa trách nhiệm, chất lượng hoạt động và hiệu quả thực thi của các cơ quan tư pháp ở địa phương. Trong năm đã tiến hành 02 đợt giám sát chuyên đề và tham gia các đợt giám sát chuyên đề do Thường trực HĐND quận chủ trì.

     Tại Hội nghị, các thành viên Ban Pháp chế tập trung thảo luận về các nội dung trọng tâm để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của năm 2018 thuộc lĩnh vực phụ trách của Ban như: Tiếp tục nghiên cứu đổi mới trong hoạt động giám sát, khảo sát, đặc biệt là hoạt động giám sát thường niên đối với các cơ quan tư pháp về nội dung, cách thức, quy mô; Có giải pháp để đảm bảo việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban; Tăng cường các hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề như giám sát về an ninh trật tự (camera giám sát an ninh), công tác phòng cháy chữa cháy; khảo sát về tổ chức, bộ máy, cải cách hành chính; khảo sát công tác cải cách thủ tục hành chính của quận và phường thực hiện Phường Điện Tử mức độ 1; giám sát công tác quản lý, sử dụng và thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, tổ chức, bộ máy, hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công trên địa bàn quận...

     Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND quận Trần Hồng Hạnh khẳng định những kết quả đạt được trong năm 2017, nhấn mạnh và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018 theo hướng bám sát Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ quận về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; các Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; Nghị quyết của HĐND quận về nhiệm vụ năm 2018 và các nhiệm vụ quan trọng khác theo sự phân công của Thường trực HĐND quận; đồng thời đề nghị tập thể Ban Pháp chế, từng thành viên Ban cùng bàn và xây dựng chương trình công tác có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường hoạt động giám sát, chủ động và thường xuyên đi khảo sát, kiểm tra đi thực tế, bám sát địa bàn, cơ sở và có phương pháp tiếp cận sớm đối với những nội dung, vấn đề thuộc lĩnh vực Ban phụ trách sao cho đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

CÁC TIN KHÁC