BAN KT-XH HĐND QUẬN SƠN TRÀ GIÁM SÁT CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ ĐÔ THỊ, TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN

847

Thanh Nhàn (HĐND quận Sơn Trà)
29-03-2018

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2018, vào chiều ngày 27/3/2018, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Sơn Trà đã có buổi làm việc với Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị để giám sát công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn quận. Đồng chí Vũ Bá Bảo, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội làm Trưởng đoàn giám sát. Tham gia Đoàn còn có các thành viên Ban KT-XH, đại diện lãnh đạo UBMTTQVN quận và Phòng Quản lý đô thị quận Sơn Trà.

     Qua báo cáo của Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị, Sơn Trà là địa bàn phát triển du lịch mạnh và cũng là địa phương có sự tăng trưởng nhanh về xây dựng cơ sở hạ tầng, vì vậy vấn đề đảm bảo trật tự đô thị, trật tự xây dựng đi vào nền nếp đã và đang đặt ra nhiều thách thức. Tuy vậy, thời gian qua Đội đã nỗ lực tham mưu tốt cho UBND quận trong công tác chuyên môn và đạt được những kết quả nhất định. Qua đó, Đội cũng phản ánh một số khó khăn như: lực lượng của Đội còn thiếu và chưa đảm bảo về trình độ chuyên môn so với nhu cầu thực tế; đề xuất quận xem xét bổ sung cán bộ lãnh đạo cũng như đội viên cho Đội; đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các đội viên, nhất là tập huấn việc triển khai thực hiện Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

     Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Vũ Bá Bảo ghi nhận những kết quả đạt được cũng như chia sẻ những khó khăn của Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận hiện nay; đề nghị Đội nỗ lực hơn nữa trong công tác để đáp ứng nhu cầu thực tế, chú trọng theo dõi, kiểm tra, xử lý đúng quy định pháp luật đối với những hành vi vi phạm trên lĩnh vực trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn quận Sơn Trà. Các đề xuất, kiến nghị của Đội sẽ được Đoàn giám sát tổng hợp, báo cáo, kiến nghị với các cơ quan chức năng trong thời gian sớm nhất.

CÁC TIN KHÁC