Ban VH-XH HĐND TP làm việc với Sở LĐ-TB&XH

111

Nguyễn Thị Thảo
30-01-2018

Thực hiện chương trình hoạt động 6 tháng đầu năm 2015 và chuẩn bị nội dung cho Hội nghị giám sát giữa hai kỳ họp thứ 12 và 13; sáng ngày 02/4/2015, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố đã có buổi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 37 của Thành ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo các Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân thành phố, Trung tâm 05-06, Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội.

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH, trong công tác chỉ đạo điều hành việc thực hiện Chỉ thị 37 của Thành ủy và Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy của UBND thành phố, Sở đã thường xuyên duy trì hoạt động giao ban, kiểm tra công tác tổ chức cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện, qua đó kịp thời phát hiện, hướng dẫn và uốn nắn những hạn chế, thiếu sót. Kết quả rà soát số người nghiện có trong danh sách quản lý là 1.858 người, trong đó 1.604 người đang ở cộng đồng, 58 người trong trung tâm cai nghiện và 196 người đang ở trong các cơ sở giáo dục, giáo dưỡng, tạm giam, tạm giữ. Cuối quý I năm 2015 có 365 người được quản lý sau cai tại nơi cư trú, trong đó có 266 người tiến bộ, 66 người chưa tiến bộ và 31 người có nguy cơ tái nghiện. 
     Tại buổi làm việc, các ngành cũng đã phản ánh những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đó là công tác cai nghiện tại gia đình - cộng đồng mới được áp dụng nên một số xã, phường còn lúng túng trong việc tổ chức thực hiện; việc vận động người nghiện tự nguyện đi cai nghiện còn nhiều hạn chế. Do đó, các ngành đã đề xuất thành phố có chủ trương chọn 1 cơ sở y tế để đầu tư xây dựng điều trị cắt cơn, giải độc cho người nghiện tham gia chương trình cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. Đồng thời quan tâm đến việc bổ sung kinh phí cho hoạt động này cũng như kinh phí cho Tòa án trong quá trình xét xử đưa đối tượng vào Trung tâm 05-06.
                                                                                                                                                                                           Nguyễn Thị Thảo

CÁC TIN KHÁC