Ban VH-XH HĐND thành phố làm việc với UBND xã Hòa Khương

56

Thu Hà
29-01-2018

     Sáng ngày 26 tháng 4 năm 2012, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND thành phố làm việc với UBND xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang về xóa hộ nghèo, hộ đặc biệt nghèo và kết quả điều tra hộ nghèo, trẻ em bỏ học và vi phạm pháp luật; hoạt động của trạm y tế; phòng, chống dịch bệnh tay-chân-miệng; quản lý sau cai nghiện; đời sống của các đối tượng chính sách; giải quyết việc làm, hoạt động của các trường mầm non và nhóm trẻ gia đình trên địa bàn xã…

    Theo báo cáo của UBND xã, đầu năm 2012 xã Hòa Khương còn 227 hộ nghèo với 675 khẩu, có 08 hộ đặc biệt nghèo. Sau khi thực hiện Chỉ thị 24 của Thành ủy, hiện nay xã Hòa Khương không còn hộ nào đặc biệt nghèo, vì số hộ đặc biệt nghèo còn khả năng lao động đã chuyển xuống hộ nghèo. Toàn xã có 602 đối tượng chính sách đang hưởng trợ cấp hàng tháng.
     Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban VH-XH HĐND thành phố đề nghị UBND xã Hòa Khương quan tâm hơn nữa đến kết quả điều tra hộ nghèo, hộ đặc biệt nghèo, công tác quản lý hoạt động của các nhóm trẻ gia đình và chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, vấn đề phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đồng thời Ban Văn hóa-Xã hội ghi nhận và sẽ đưa vào báo cáo thẩm tra của Ban về di tích Gò Hà và một số nội dung liên quan khác tại kỳ họp HĐND thành phố sắp tới./. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Thu Hà

CÁC TIN KHÁC