Ban Văn hóa-Xã hội làm việc với UBND xã Hòa Châu

99

Nguyễn Thị Thảo
30-01-2018

     Sáng ngày 02/4/2014, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố đã có buổi làm việc với UBND xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang về việc triển khai nội dung giám sát chuyên đề giải quyết việc làm cho lao động thuộc diện di dời, giải tỏa, thu hồi đất sản xuất trên địa bàn xã.

     Theo báo cáo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã, trong thời gian qua, công tác dạy nghề và giải quyết việc làm cho người lao động thuộc diện di dời giải tỏa, thu hồi đất sản xuất đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, làm chuyển biến tích cực về chất lượng và tỷ lệ lao động qua đào tạo. Tính đến nay, tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 46,21%; lao động có việc làm thường xuyên của địa phương đạt 94,58%. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số bộ phận trên địa bàn xã còn bỡ ngỡ trong việc chuyển đổi ngành nghề từ nông nghiệp sang dịch vụ và một bộ phận lớn lao động chưa có tay nghề, chủ yếu là lao động phổ thông.

     Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của UBND xã Hòa Châu trong công tác giải quyết việc làm cho các hộ di dời giải tỏa, thu hồi đất sản xuất, nhất là hoạt động của trung tâm dạy nghề cũng như vấn đề kết nối việc làm cho lao động sau khi được đào tạo.

                                                                                                                                                                                            Nguyễn Thị Thảo

CÁC TIN KHÁC