Ban Văn hóa-Xã hội làm việc với Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố

153

Nguyễn Thị Thảo
30-01-2018

     Thực hiện chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2016, sáng ngày 25/10, Ban Văn hóa-Xã hội đã có buổi làm việc với Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố để nghe báo cáo về tình hình hoạt động của Thư viện; về công tác bổ sung, xây dựng tài liệu thư viện và các biện pháp thu hút bạn đọc; nhu cầu của bạn đọc và số lượt người đến thư viện hằng tháng, hằng năm; về tình trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có; về đội ngũ cán bộ, viên chức của thư viện...

     Tại buổi làm việc, Giám đốc Thư viện Phạm Hồng Thái cho biết từ khi tiếp nhận đi vào hoạt động trụ sở mới từ tháng 8/2015 đến nay, Thư viện đã không ngừng đổi mới trong công tác phục vụ bạn đọc; việc khuyến khích phát triển văn hóa đọc, xây dựng Thư viện điện tử cũng như liên kết bổ sung tài liệu…đang được Thư viện hết sức quan tâm. Năm 2016, Thư viện tiến hành bổ sung được 3.656 bản/914 tên sách, đẩy mạnh công tác sưu tầm tài liệu địa chí và hiện tại, Thư viện tập trung bổ sung sách từ hai nguồn đó là đặt mua từ một vài nhà xuất bản hoặc nhà sách là đầu mối và trực tiếp mua lẻ ở các nhà xuất bản, công ty phát hành sách. Tổng số thẻ được cấp hiện nay là 14.468 thẻ, thành phần bạn đọc sử dụng thẻ thư viện hiện nay sinh viên, học sinh chiếm tỉ lệ cao nhất 30,9%. Hiện nay, Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố đang gặp khó khăn về con người để phục vụ cho công tác bạn đọc ngày thứ 7, chủ nhật; cũng như kinh phí hoạt động, kinh phí mua máy scan và xe lưu động để phục vụ cho việc luân chuyển, phục vụ bạn đọc tại cơ sở.

     Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Phạm Tấn Xử ghi nhận những khó khăn hiện nay của Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố, đồng thời đề nghị Thư viện cần có giải pháp khuyến khích, thu hút bạn đọc nhất là đối tượng cán bộ công chức trên địa bàn thành phố.

                                                                                                                                                                                         Nguyễn Thị Thảo

CÁC TIN KHÁC