Ban Văn hóa-Xã hội làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

121

Nguyễn Thị Thảo
30-01-2018

     Sáng ngày 09/6/2015, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố đã có buổi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về nhiệm vụ của ngành trong 6 tháng đầu năm 2015.

     Theo báo cáo của lãnh đạo Sở, trong 6 tháng đầu năm nay ngành đã nỗ lực cố gắng đề xuất những giải pháp để triển khai có hiệu quả các lĩnh vực thuộc ngành quản lý. Trong đó tập trung giải quyết việc làm tại chỗ, đào tạo nghề gắn với việc làm, cơ cấu nghề dần bám sát nhu cầu của thị trường lao động; tập trung xây dựng chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 với mức chuẩn hộ nghèo mới, lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ thiết thực cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cho người nghèo, người khuyết tật trên địa bàn thành phố. Đã giải quyết việc làm cho 18.400 lao động, đạt 58,41% kế hoạch năm, tăng 10,76% so với cùng kỳ năm 2014; đã tổ chức tuyển sinh và dạy nghề cho 18.197 người; số hộ thoát nghèo ước 4.167/6.974 hộ, đạt 59,7% kế hoạch, dự kiến 6 tháng cuối năm số hộ thoát nghèo đạt chỉ tiêu HĐND thành phố giao.
     Tại buổi làm việc, Ban VH-XH HĐND thành phố ghi nhận những kết quả đạt được của Sở LĐ-TB&XH trong 6 tháng đầu năm qua, đồng thời sẽ có ý kiến với Thường trực HĐND thành phố về vấn đề chuẩn nghèo mới, về đề án nâng cấp Trung tâm 05-06 theo kiến nghị của Sở.
                                                                                                                                                                                          Nguyễn Thị Thảo

CÁC TIN KHÁC