Ban Văn hóa - Xã hội làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung cho kỳ họp cuối năm 2017 của HĐND thành phố

173

Lê Văn Phước
30-01-2018

      Thực hiện chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 và chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm 2017 của HĐND thành phố, chiều ngày 14/11/2017, Ban Văn hóa - Xã hội tổ chức buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành năm 2017 và những kiến nghị, đề xuất với HĐND thành phố. Đồng chí Phạm Tấn Xử, Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố chủ trì buổi làm việc; cùng tham dự buổi làm việc có các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố, đại diện lãnh đạo Ban Đô thị; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; lãnh đạo Sở và các phòng trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.

         Tại buổi làm việc, Ban đã nghe lãnh đạo Sở báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017, những thành tích nổi bật đạt được, những hạn chế, tồn tại và giải pháp trong năm học 2017-2018; kết quả thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện, giáo dục và đào tạo; việc thực hiện Đề án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể ngành Giáo dục và Đào tạo đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; việc xây dựng và thực hiện các giải pháp giảm tải cho học sinh; kết quả thực hiện công tác quản lý dạy thêm, học thêm; quản lý, củng cố hệ thống các trung tâm tin học, ngoại ngữ, nghiệp vụ và các cơ sở liên kết đào tạo, nhất là cơ sở có yếu tố nước ngoài; kết quả việc trang bị bàn ghế cho học sinh các cấp; kết quả thực hiện chủ trương dạy học 2 buổi/ngày đối với học sinh tiểu học và việc rà soát, có kế hoạch đầu tư xây dựng trường tiểu học để duy trì mục tiêu dạy học 2 buổi/ngày. Việc đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng buổi học thứ hai, hướng tới phát triển toàn diện cho học sinh tiểu học.

     Bên cạnh những kết quả đạt được, Sở GD&ĐT cũng kiến nghị, đề xuất các vấn đề cụ thể như: Thực hiện phân cấp mua sắm tài sản theo phương thức tập trung trên địa bàn thành phố; giao cho UBND các quận, huyện làm chủ đầu tư kiêm điều hành các dự án trường mầm non, tiểu học đạt chuẩn quốc gia; đầu tư kinh phí xây dựng thêm phòng học để duy trì 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày trên địa bàn thành phố...

Ban Văn hóa - Xã hội biểu dương những thành tích đạt được của ngành giáo dục-đào tạo thành phố, đồng thời ghi nhận những kiến nghị, đề xuất và sẽ xem xét, báo cáo với Thường trực HĐND thành phố.

     

Lê Văn Phước

CÁC TIN KHÁC