Ban Văn hóa-Xã hội làm việc với Sở Công Thương

133

Nguyễn Thị Thảo
30-01-2018

     Thực hiện chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2016, sáng ngày 6/10, Ban Văn hóa-Xã hội đã có buổi làm việc với Sở Công Thương thành phố về công tác quản lý của ngành đối với vấn đề an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố. Tham dự buổi làm việc có sự tham gia của lãnh đạo các Ban Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế, Đô thị, đại diện tổ liên ngành ATTP thành phố.

     Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Phúc nhận định công tác quản lý nhà nước về ATTP trong 9 tháng đầu năm 2016 được tăng cường nhất là các cơ sở sản xuất, kinh doanh mặt hàng bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo…các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ tại các chợ, hướng đến mô hình chợ ATTP điển hình tại các quận, huyện. Công tác thanh tra, kiểm tra được tiến hành thường xuyên. Qua đó chấn chỉnh, nhắc nhở và tuyên truyền các cơ sở sản xuất, kinh doanh cải thiện và duy trì các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm bảo đảm ATTP trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

     Tuy nhiên hiện nay ngành còn gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý, cụ thể đó là có khoảng 400 cơ sở cấp thành phố (trong đó có 80 cơ sở sản xuất và 320 cơ sở kinh doanh) và gần 10.000 cơ sở sản xuất và kinh doanh cấp quận, huyện nhưng nguồn lực làm công tác này từ tuyến thành phố đến tuyến quận, huyện chưa được bổ sung đầy đủ, công tác tập huấn, bồi dưỡng, trang bị kiến thức còn thiếu và nhất là trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất, phân tích, xét nghiệm phục vụ cho công tác này hầu như chưa có.

     Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Phạm Tấn Xử ghi nhận những khó khăn hiện nay của ngành trong công tác quản lý về ATTP, đồng thời đề nghị ngành tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các ngành nông nghiệp, y tế cũng như có sự phân cấp mạnh về tuyến quận, huyện để đẩy mạnh hơn nữa việc quản lý ATTP tại các chợ, các cơ sở sản xuất kinh doanh.

                                                                                                                                                                                                   Nguyễn Thị Thảo