Ban Văn hóa - Xã hội họp thông qua Báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố

128

Lê Văn Phước
30-01-2018

     Nhằm chuẩn bị nội dung Báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, chiều ngày 02/8/2016, Ban Văn hóa - Xã hội tổ chức cuộc họp để góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo thẩm tra của Ban. Đồng chí Phạm Tấn Xử, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Đô thị.

     Tại cuộc họp, lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội đã trình bày dự thảo Báo cáo thẩm tra của Ban, theo đó báo cáo tập trung nhấn mạnh một số nội dung về tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa - xã hội của thành phố trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; đồng thời nêu lên một số tồn tại, hạn chế và kiến nghị, đề xuất HĐND thành phố một số vấn đề bức xúc hiện nay cần được quan tâm xem xét, giải quyết.

     Các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội đã thống nhất với các Tờ trình do UBND thành phố trình tại kỳ họp về các nội dung như: Về hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố; Về chính sách trợ cấp thường xuyên, đột xuất đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Riêng Tờ trình về quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại Khoa Điều trị yêu cầu và quốc tế Bệnh viện Đà Nẵng hiện nay chưa có quy định cụ thể về thẩm quyền quyết định giá khám, chữa bệnh yêu cầu tại các cơ sở y tế công lập, vì vậy Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị UBND thành phố tạm thời phê duyệt giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại Khoa điều trị yêu cầu và quốc tế Bệnh viện Đà Nẵng trong khi chờ hướng dẫn cụ thể của Trung ương.

                                                                                                                                                                                                Lê Văn Phước

CÁC TIN KHÁC