Ban Văn hóa-Xã hội họp thông qua báo cáo giám sát chuyên đề

175

Nguyễn Thị Thảo
30-01-2018

       Sáng ngày 22/11, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố đã tổ chức họp Đoàn giám sát thông qua báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về hiệu quả công tác đào tạo nghề tại các cơ sở đào tạo nghề công lập trên địa bàn thành phố. Tham dự buổi họp có đại diện UBMTTQVN thành phố, đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các thành viên tham gia đoàn giám sát.

     Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự buổi họp, Ban VH-XH tổng hợp và hoàn chỉnh báo cáo trình tại kỳ họp cuối năm 2017. Về cơ bản, thống nhất đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đào tạo nghề, đó là việc rà soát, đánh giá cụ thể lại hoạt động của một số cơ sở; cần có sự đổi mới về cơ chế phân bổ kinh phí cho các cơ sở đào tạo theo hình thức đặt hàng thay vì khoán như hiện nay, đồng thời bổ sung dự án danh mục xã hội hóa trên lĩnh vực dạy nghề theo Quyết định số 11/2016-QĐ-UBND của UBND thành phố.
Nguyễn Thị Thảo

CÁC TIN KHÁC