BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI HỌP THẨM TRA TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 2, HĐND THÀNH PHỐ KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026

1242

Nguyễn Thị Thảo
04-08-2021

     Thực hiện Chương trình hoạt động 6 tháng đầu năm 2021, sáng ngày 4/8, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố tổ chức cuộc họp cho ý kiến về các nội dung chuẩn bị Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố và các dự thảo Báo cáo thẩm tra của Ban trình kỳ họp. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Cao Thị Huyền Trân, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, đại diện lãnh đạo các Ban Đô thị, Kinh tế - Ngân sách cùng các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội.

     6 tháng đầu năm 2021, thành phố đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, với sự quyết tâm, đồng lòng thành phố đã vượt qua khó khăn, trên lĩnh vực văn hóa - xã hội vẫn được ưu tiên tập trung nguồn lực để duy trì và thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

     Ban Văn hóa - Xã hội thống nhất với những kết quả đã được thể hiện đầy đủ trong báo cáo của UBND thành phố, đồng thời nêu lên những vấn đề khó khăn và giải pháp triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2021 trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, lao động - thương binh và xã hội, văn hóa và thể thao…nhất là tập trung cho công tác phòng, chống dịch, trong đó có một số vấn đề cụ thể như: Tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và thành phố về phòng chống dịch Covid-19; việc thực hiện triển khai các chính sách đặc thù của thành phố trong công tác phòng, chống dịch; việc triển khai thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; giải pháp chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022 trong tình hình dịch bệnh; việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về “Công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý và sử dụng các công trình, thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”...

     Về nội dung thẩm tra các tờ trình tại kỳ họp, các thành viên Ban cũng đã cho ý kiến về các tờ trình đề nghị quyết đinh chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa-xã hội.

     Phát biểu kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Khánh Vân, Thành ủy viên, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội ghi nhận, ghi nhận tất cả các ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp, tiếp tục hoàn chỉnh nội dung báo cáo thẩm tra để trình tại kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố.

CÁC TIN KHÁC