BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI HỌP THẨM TRA TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 16 HĐND THÀNH PHỐ KHÓA IX

1087

NGHI THẢO
27-11-2020

Thực hiện Chương trình hoạt động năm 2020, sáng ngày 27/11, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố tổ chức cuộc họp cho ý kiến về các nội dung chuẩn bị Kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố và các dự thảo Báo cáo thẩm tra của Ban trình kỳ họp. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Ban Đô thị, Kinh tế - Ngân sách cùng các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội.

Năm 2020, thành phố đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, với sự quyết tâm, đồng lòng thành phố đã vượt qua khó khăn, nỗ lực thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Dù có nhiều khó khăn nhưng  lĩnh vực văn hóa - xã hội vẫn được ưu tiên tập trung nguồn lực để duy trì và thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra.
Ban Văn hóa - Xã hội thống nhất với những kết quả đã được thể hiện đầy đủ trong báo cáo của UBND thành phố, đồng thời nêu lên những vấn đề thách thức và giải pháp triển khai thực hiện trong năm 2021 trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, lao động - thương binh và xã hội, văn hóa và thể thao…, trong đó tập trung một số vấn đề như: Tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và thành phố về phòng chống dịch Covid-19, đồng thời xây dựng hình ảnh thành phố Đà Nẵng là điểm đến an toàn cho người dân và du khách; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, rà soát, đánh giá công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 để xây dựng chính sách giảm nghèo tiếp cận đa chiều cho giai đoạn tiếp theo; thực hiện có hiệu quả Đề án Dự báo nguồn nhân lực và thông tin thị trường lao động, Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025; rà soát, thực hiện quy hoạch phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội gắn với rà soát, điều chỉnh Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; triển khai có hiệu quả Nghị quyết của HĐND thành phố về “Công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý và sử dụng các công trình, thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”...

Về nội dung thẩm tra các tờ trình tại kỳ họp, các thành viên Ban cũng đã cho ý kiến về các tờ trình đề nghị quyết đinh chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án và 07 tờ trình và dự thảo nghị quyết khác thuộc lĩnh vực văn hóa-xã hội.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, đồng chí Cao Thị Huyền Trân, Thành ủy viên, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội ghi nhận, ghi nhận tất cả các ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp, tiếp tục hoàn chỉnh nội dung báo cáo thẩm tra để trình tại kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND thành phố.

CÁC TIN KHÁC