Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố tổ chức họp Ban chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa VIII

83

Lê Bích Lãnh
29-01-2018

     Sáng ngày 3/7/2013, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố tổ chức cuộc họp nhằm chuẩn bị nội dung theo chương trình của kỳ họp thứ 7; thảo luận Đề án đặt, đổi tên đường; thông qua báo cáo thẩm tra và báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của Ban.

     Đồng chí Vũ Hùng, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố chủ trì cuộc họp, cùng tham dự còn có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố.

     Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố báo cáo một số nội dung về Đề án đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố sẽ trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố. Các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về Đề án đặt, đổi tên đường; nội dung của Báo cáo thẩm tra của Ban VH-XH trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa VIII sắp đến.

                                                                                                                                                                                                   Lê Bích Lãnh

CÁC TIN KHÁC