Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

104

Lê Bích Lãnh
30-01-2018

     Thực hiện chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm và chuẩn bị nội dung cho Hội nghị giám sát giữa hai kỳ họp thứ 10 và thứ 11 HĐND thành phố khóa VIII, sáng ngày 01/10/2014 Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố để nghe báo cáo về tiến độ thực hiện các công trình văn hóa theo Thông báo kết luận số 193-TB/TU của Thành ủy, trong đó tập trung vào các thiết chế văn hóa, 4 công trình gồm: Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ thuật, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh và Bảo tàng Chăm. Đồng chí Vũ Hùng, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội chủ trì buổi làm việc, cùng tham dự còn có đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố.

     Theo báo cáo của lãnh đạo Sở về tiến độ thực hiện 04 công trình trọng điểm, đến nay, Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố đã hoàn thành các thủ tục đầu tư, dự kiến trong tháng 11/2014 sẽ khởi công xây dựng; 03 công trình còn lại đều hoàn thành các thủ tục theo đúng tiến độ. Bên cạnh đó, Sở còn báo cáo về việc đầu tư các công trình trọng điểm khác như: 09 khu di tích cấp thành phố đã xuống cấp, các công trình văn hóa cấp quận, huyện, xã, phường, công viên thanh niên, công viên 29/3, đề án nâng cấp Trường Trung học Văn hóa – Nghệ thuật thành phố… Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở cũng kiến nghị thành phố xem xét đồng ý công trình cải tạo, nâng cấp Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng là công trình trọng điểm thành phố năm 2015 thay cho công trình Trung tâm Văn hóa thành phố do đây là công trình có quy mô lớn; đề nghị lãnh đạo thành phố tiếp tục quan tâm tăng đầu tư cho lĩnh vực văn hóa trong năm 2015 gấp 2 lần so với năm 2014 theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, bố trí nơi làm việc cho các đơn vị trực thuộc Sở sau khi di dời ...
     Lãnh đạo Ban Văn hóa – Xã hội ghi nhận những kiến nghị nêu trên của Sở và sẽ xem xét báo cáo với Thường trực HĐND thành phố trong các buổi làm việc sắp tới.
                                                                                                                                                                                                                    Lê Bích Lãnh

CÁC TIN KHÁC