Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố làm việc với Sở Lao động - Thương binh và xã hội

90

Lê Bích Lãnh
29-01-2018

     Thực hiện chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm và chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa VIII, sáng ngày 08/11/2013 Ban Văn hóa – Xã hội có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2013, kế hoạch các tháng cuối năm và những kiến nghị, đề xuất với HĐND thành phố trước kỳ họp. Đồng chí Vũ Hùng, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội chủ trì buổi làm việc, cùng tham dự còn có đồng chí Ngô Xuân Thắng - Ủy viên Thường trực HĐND thành phố.

     Tại buổi làm việc, Ban đã nghe lãnh đạo Sở báo cáo những kết quả đã đạt được trong 10 tháng đầu năm 2013 và kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như: tình hình giải quyết việc làm năm 2013 tuy có tăng hơn năm 2012, nhưng chưa ổn định; chất lượng dạy nghề chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố; Chỉ tiêu tuyển sinh học nghề trình độ trung cấp nghề và trình cao đẳng nghề gặp nhiều khó khăn, đào tạo nghề chưa gắn với giải quyết việc làm; Công tác tập trung các đối tượng lang thang xin ăn biến tướng gặp nhiều khó khăn và thách thức; Tình hình hoạt động mại dâm đã và đang diễn biến theo chiều hướng phức tạp, khó lường, có nguy cơ bùng phát, trong khi đó cơ chế, chế tài trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống mại dâm chưa đủ mạnh, hiệu quả đấu tranh phòng chống mại dâm còn thấp; Nội dung, hình thức hoạt động của Câu lạc bộ sau cai nghiện và Đội hoạt động xã hội tình nguyện còn nghèo nàn, chưa thu hút sự tham gia của các hội viên và tình nguyện viên; Các giải pháp hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng còn chưa thật phù hợp, công tác hỗ trợ vốn, cho vay vốn, tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý và người sử dụng Methadone tuy có triển khai nhưng hiệu quả chưa cao và việc thu hồi vốn gặp rất nhiều khó khăn; Việc duy trì và phát huy công tác xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm còn khó khăn bởi theo quy định tại 6 nội dung và 15 tiêu chí xây dựng xã, phường lành mạnh thì mỗi địa phương nếu chỉ có 01 người vi phạm sử dụng ma túy thì không đạt được tiêu chỉ xã, phường lành mạnh... Ngoài ra, Sở còn kiến nghị trong thời gian tới Thường trực HĐND thành phố và Ban Văn hóa - Xã hội cần quan tâm hơn nữa đến việc cho thuê nhà ở xã hội cho đối tượng là phụ nữ nghèo; có ý kiến để sớm triển khai xây dựng nhà lưu tro cốt của thành phố, bổ sung vốn kịp thời cho Sở để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2013.

     Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội ghi nhận những kiến nghị nêu trên của Sở và sẽ xem xét báo cáo với Thường trực HĐND thành phố trong các buổi làm việc sắp tới.

                                                                                                                                                                                                                  Lê Bích Lãnh

CÁC TIN KHÁC